#PokażSwojePaski

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Czym są te grafiki?

„Klimatyczne paski” są wizualnym przedstawieniem zmian temperatury w każdym mieście w Polsce w ciągu ostatnich ponad 100 lat. Każdy pasek przedstawia temperaturę w danym mieście uśrednioną w ciągu roku. Paski zaczynają się w roku 1900, a kończą w 2020. Na stronie #ShowYourStripes znajdziesz również paski dla innych krajów i regionów świata.

Co pokazują klimatyczne paski?

Sekwencje pasków pokazują, jak postępuje globalne ocieplenie. Choć kolejne lata bywają na przemian cieplejsze lub chłodniejsze, w miarę jak zbliżamy się do współczesności, pasków niebieskich robi się coraz mniej a czerwonych – coraz więcej. Widzimy, że prawdopodobieństwo występowania lat ciepłych, bardzo ciepłych lub rekordowo gorących rośnie.

Dlaczego na paskach nie ma liczb?

Paski zostały zaprojektowane by były możliwie najprostsze, aby rozpocząć rozmowy na temat naszego ocieplającego się świata i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Istnieje wiele źródeł informacji, które dostarczają bardziej szczegółowych danych na temat zmian temperatury, dlatego te grafiki wypełniają lukę i umożliwiają komunikację przy minimalnej wiedzy naukowej wymaganej do zrozumienia ich znaczenia.

Co mogę z nimi zrobić?

Paski są dostępne na licencji CC-BY 4.0, więc mogą być wykorzystywane w dowolnym celu pod warunkiem podania informacji o autorze i zamieszczenia linku do tej strony.

W jaki sposób zostały zrobione?

Paski klimatyczne wygenerowane zostały na podstawie rekonstrukcji temperatur na obszarze całej Polski dla lat 1781-2020. Rekonstrukcja wykonana została przy pomocy narzędzia climatol na podstawie danych z IMGW-PIB, UK Met Office, ISTI oraz innych źródeł.